360&625;100&10
Vị trí
Khu đô thị Venesia nằm phía Tây của biển Nha Trang và cách: Bờ biển và quảng trường trung tâm TP hơn...
HQL XIN THÔNG BÁO Về việc: Thời gian nộp hồ sơ xác nhận chuyển nhượng Hợp đồng mua bán
HQL thông báo v/v mất Hợp đồng mua bán (STH17.40) Niêm yết công khai Khách hàng mất Hợp đồng mua bán (STH17.40), Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I của Bà LÂM THỊ PHƯỢNG
HQL thông báo v/v mất Hợp đồng mua bán (STH45.15) Niêm yết công khai Khách hàng mất Hợp đồng mua bán (STH45.15), Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II của Ông Huỳnh Quốc Tuần và Bà Trần Thị Ngân Giang.
HQL xin trân trọng thông báo Tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội HQS thuộc Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang.
HQL thông báo v/v mất Hợp đồng mua bán (STH11.18) V/v: Niêm yết công khai Khách hàng mất Hợp đồng mua bán (STH11.18), Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II của Ông Huỳnh Quốc Tuấn và Bà Trần Thị Ngân Giang.
CÁC ĐỐI TƯỢNG XÉT DUYỆT NHÀ Ở XÃ HỘI 2021 Theo Thông tư 09/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015...
NHẬN HỒ SƠ NHÀ Ở XÃ HỘI HQS ĐỢT 3. Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng dự án Nhà ở xã hội HQS tại Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, thành phố Nha Trang như sau:
< 1 2 3 ... 10 >
Sản phẩm
Đăng ký thông tin

Nam  Nữ
4  + 3  = ?