360&625;100&10
Vị trí
Khu đô thị Venesia nằm phía Tây của biển Nha Trang và cách: Bờ biển và quảng trường trung tâm TP hơn...
CÁC ĐỐI TƯỢNG XÉT DUYỆT NHÀ Ở XÃ HỘI 2021CÁC ĐỐI TƯỢNG XÉT DUYỆT NHÀ Ở XÃ HỘI 2021Theo Thông tư 09/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính...
THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI NHÀ CHUNG CƯ XÃ HỘI HQS LÔ SSH-07.THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI...HQL kêu gọi và khuyến khích Quý Cư dân Dự án NƠXH HQS lô SSH-07, SSH-08, SSH-09; Quý Khách hàng dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I & II, thành phố Nha Trang đăng ký tham gia, hỗ trợ cơ quan chức năng hoàn thành Phương án thực tập chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Nhà chung cư xã hội HQS của UBND thành phố Nha Trang.
ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI NHÀ CHUNG CƯ XÃ HỘI HQS LÔ SSH-07.ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ...HQL kêu gọi và khuyến khích Quý Khách hàng, Quý Cư dân đăng ký tham gia, hỗ trợ cơ quan chức năng hoàn thành tốt Phương án thực tập chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Nhà chung cư xã hội HQS Lô SSH-07 của UBND thành phố Nha Trang.
Sản phẩm
Đăng ký thông tin

Nam  Nữ
1  + 3  = ?