360&625;100&10
Vị trí
Khu đô thị Venesia nằm phía Tây của biển Nha Trang và cách: Bờ biển và quảng trường trung tâm TP hơn...
THÔNG BÁO TIẾN ĐỘ VÀ KẾ HOẠCH THI CÔNG KHU ĐÔ THỊ MỚI LÊ HỒNG PHONG II Ha Quang Land thông báo tiến độ thi công và kế hoạch thi công tháng 04/2016

Căn cứ vào thực tế thi công tại hiện trường và kế hoạch triển khai thi công trong thời gian sắp tới, Ha Quang Land thông báo tiến độ thi công và kế hoạch thi công những khu vực đang mở bán tại Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II như sau:

Khu vực  Tình hình
thi công

Tháng 
04/2016 
 Tháng 05/2016  Tháng 06/216   Tháng 07/216   Tháng 08/216

 Tháng 09/216

STH46 
Từ lô 38 - lô 54
• Đã hoàn thiện Bó vỉa,Thoát nước nước mưa, thoát nước thải, Mặt đường cấp phối lớp 1.
• Đã đặt ống chờ điện chiếu sáng, điện sinh hoạt.
• Đang thi công hệ thống cấp nước,  đặt ống ngầm viễn thông

Hoàn thiện hệ thống cấp nước, ống ngầm viễn thông. Lắp đặt các móng cột điện chiếu sáng và móng tủ điện hạ thế, hoàn thành đi dây điện hạ thế.

  Bàn giao hệ thống điện cho công ty điện lực Khánh Hòa quản lý, vận hành.    


STH46 
Từ lô 01 - lô 37

 Đã thi công hoàn thiện san nền.
• Đang thi công cống hộp trên đường số 7 và hệ thống thoát nước mưa, nước thải dọc đường số 7.
  Dự kiến Thi công xong Thoát nước mưa, thoát nước thải Dự kiến Thi công xong: Bó vỉa, cấp phối đá dăm Dự kiến thi công xong: Điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, ống chờ viễn thông, cấp nước     
STH46A
Từ lô 01 - lô 29  và lô 31 - lô 55
• Đã hoàn thiện Bó vỉa,Thoát nước nước mưa, thoát nước thải, Mặt đường cấp phối lớp 1.
• Đã đặt ống chờ điện chiếu sáng, điện sinh hoạt.
• Đang thi công hệ thống cấp nước,  đặt ống ngầm viễn thông
Hoàn thiện hệ thống cấp nước, ống ngầm viễn thông. Lắp đặt các móng cột điện chiếu sáng và móng tủ điện hạ thế, hoàn thành đi dây điện hạ thế.   Bàn giao hệ thống điện cho công ty điện lực Khánh Hòa quản lý, vận hành      
STH46A.32 • Đã thi công hoàn thiện san nền   Dự kiến Thi công xong Thoát nước mưa, thoát nước thải, Bó vỉa, cấp phối đá dăm Dự kiến thi công xong: Điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, ống chờ viễn thông, cấp nước       
STH46B
Lô 01 -  lô 21 và Lô 28 - 42 
• Đã hoàn thiện Bó vỉa,Thoát nước nước mưa, thoát nước thải, Mặt đường cấp phối lớp 1.
• Đã đặt ống chờ điện chiếu sáng, điện sinh hoạt.
• Đang thi công hệ thống cấp nước,  đặt ống ngầm viễn thông
Hoàn thiện hệ thống cấp nước, ống ngầm viễn thông. Lắp đặt các móng cột điện chiếu sáng và móng tủ điện hạ thế, hoàn thành đi dây điện hạ thế.   Bàn giao hệ thống điện cho công ty điện lực Khánh Hòa quản lý, vận hành      
STH46B
Lô 22 - Lô 27
Đã thi công hoàn thiện san nền.       Dự kiến Thi công xong Thoát nước mưa, thoát nước thải
Dự kiến Thi công xong: Bó vỉa, cấp phối đá dăm
Dự kiến thi công xong: Điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, ống chờ viễn thông, cấp nước   
STH47 
Từ lô: 1 – 14 và từ lô 30 – 47
• Đã hoàn thiện Bó vỉa,Thoát nước nước mưa, thoát nước thải, Mặt đường cấp phối lớp 1.
• Đã đặt ống chờ điện chiếu sáng, điện sinh hoạt.
• Đang thi công hệ thống cấp nước,  đặt ống ngầm viễn thông
Hoàn thiện hệ thống cấp nước, ống ngầm viễn thông. Lắp đặt các móng cột điện chiếu sáng và móng tủ điện hạ thế, hoàn thành đi dây điện hạ thế   Bàn giao hệ thống điện cho công ty điện lực Khánh Hòa quản lý, vận hành      
STH47 
Từ lô: 15 - 29
• Đã thi công hoàn thiện san nền.       Dự kiến Thi công xong Thoát nước mưa, thoát nước thải
Dự kiến Thi công xong: Bó vỉa, cấp phối đá dăm
Dự kiến thi công xong Điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, ống chờ viễn thông, cấp nước  
STH47A:
Từ lô: 1 – 12 và từ lô 34 – 37

• Đã hoàn thiện Bó vỉa,Thoát nước nước mưa, thoát nước thải, Mặt đường cấp phối lớp 1.
• Đã đặt ống chờ điện chiếu sáng, điện sinh hoạt.
• Đang thi công hệ thống cấp nước,  đặt ống ngầm viễn thông
 Hoàn thiện hệ thống cấp nước, ống ngầm viễn thông. Lắp đặt các móng cột điện chiếu sáng và móng tủ điện hạ thế, hoàn thành đi dây điện hạ thế    Bàn giao hệ thống điện cho công ty điện lực Khánh Hòa quản lý, vận hành      
STH47A:
Từ lô: 12A - lô 33
 • Đã thi công hoàn thiện san nền       Dự kiến Thi công xong Thoát nước mưa, thoát nước thải
Dự kiến Thi công xong: Bó vỉa, cấp phối đá dăm

 Dự kiến thi công xong Điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, ống chờ viễn thông, cấp nước  
STH49
Từ lô 1 – 3
 • Đã hoàn thiện Bó vỉa,Thoát nước nước mưa, thoát nước thải, Mặt đường cấp phối lớp 1.
• Đã đặt ống chờ điện chiếu sáng, điện sinh hoạt.
• Đang thi công hệ thống cấp nước,  đặt ống ngầm viễn thông
Hoàn thiện hệ thống cấp nước, ống ngầm viễn thông. Lắp đặt các móng cột điện chiếu sáng và móng tủ điện hạ thế, hoàn thành đi dây điện hạ thế   Bàn giao hệ thống điện cho công ty điện lực Khánh Hòa quản lý, vận hành      
STH49
Từ lô 4 - 31
• Đã thi công hoàn thiện san nền       Dự kiến Thi công xong Thoát nước mưa, thoát nước thải
Dự kiến Thi công xong: Bó vỉa, cấp phối đá dăm
Dự kiến thi công xong Điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, ống chờ viễn thông, cấp nước  
STH51:
Từ lô 43 – 53 và lô số 1
• Đã hoàn thiện Bó vỉa,Thoát nước nước mưa, thoát nước thải, Mặt đường cấp phối lớp 1.
• Đã đặt ống chờ điện chiếu sáng, điện sinh hoạt.
• Đang thi công hệ thống cấp nước,  đặt ống ngầm viễn thông
Hoàn thiện hệ thống cấp nước, ống ngầm viễn thông. Lắp đặt các móng cột điện chiếu sáng và móng tủ điện hạ thế, hoàn thành đi dây điện hạ thế   Bàn giao hệ thống điện cho công ty điện lực Khánh Hòa quản lý, vận hành      
STH51
Từ lô 17 – 42
Chưa triển khai thi công            
STH51
Từ lô: 02 -16
Đã thi công hoàn thiện san nền       Dự kiến Thi công xong Thoát nước mưa, thoát nước thải
Dự kiến Thi công xong: Bó vỉa, cấp phối đá dăm

Dự kiến thi công xong Điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, ống chờ viễn thông, cấp nước  
 STH51B Chưa triển khai thi công            
STH03B
STH03A
Đang thi công nền đường và san nền, dự kiến 10 ngày tới sẽ thi công xong nền đường.   Dự kiến Thi công xong Thoát nước mưa, thoát nước thải Dự kiến Thi công xong: Bó vỉa, cấp phối đá dăm   Dự kiến thi công xong Điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, ống chờ viễn thông, cấp nước  
STH08B
STH08C
STH08D
STH06C
STH06B
STH06A
• Đã hoàn thiện sau nền  
• Đã hoàn thiện nền đường K98.
• Đang thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải
    Dự kiến Thi công xong Thoát nước mưa, thoát nước thải Dự kiến Thi công xong: Bó vỉa, cấp phối đá dăm   Dự kiến thi công xong Điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, ống chờ viễn thông, cấp nước


Ha Quang Land
Sản phẩm
Đăng ký thông tin

Nam  Nữ
3  + 6  = ?