360&625;100&10
Vị trí
Khu đô thị Venesia nằm phía Tây của biển Nha Trang và cách: Bờ biển và quảng trường trung tâm TP hơn...
Tiến độ công trường Khu đô thị Lê Hồng Phong II tháng 4/2017

Đường số 10
Đường số 11
Đường số 12
Đường số 12A
Đường số 8
Đường số 7
Đường số 3
\
Đường số 2
Đường số 3A
Đường số 3B
Đường số 20
Đường số 19
Đường số 1B
Đường số 2B
Đường số 2C
Ha Quang Land
Sản phẩm
Đăng ký thông tin

Nam  Nữ
9  + 8  = ?