360&625;100&10
Vị trí
Khu đô thị Venesia nằm phía Tây của biển Nha Trang và cách: Bờ biển và quảng trường trung tâm TP hơn...
Tiến độ công trường khu I tháng 9/2016
Đường số 4Đường số 29

Đường số 3 - Đường Lạc an

Đường số 6
ư
Đường số 7

Đường số 8

Đường số 10

Đường số 10


Đường số 31

Đường số 33

Đường số 34
Ha Quang Land
Sản phẩm
Đăng ký thông tin

Nam  Nữ
1  + 2  = ?